P66 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN GAS
/*Free */
MINYAK & GAS

P66 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN GAS

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA5094

IKM TERLIBAT

Johor Bahru

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

         LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A)) 

SINOPSIS PROGRAM

Program ini merangkumi teori, latihan praktikal serta amalan kejuruteraan sebenar dalam bidang teknologi kejuruteraan gas. Program ini direka untuk menyediakan pelajar dengan kefahaman dalam kaedah penyimpanan, sistem pengedaran dan sistem penggunaan gas dengan ciri-ciri kawalan optimum. Pelajar turut akan didedahkan dengan pelaksanaan projek-projek sebenar dalam teknologi kejuruteraan gas. Pelaksanaan projek-projek tersebut memerlukan gabungan strategi rumusan masalah, ujian metodologi alternatif rekabentuk, kajian kemungkinan serta pertimbangan ekonomi dan alam sekitar. Graduan program ini mampu untuk melaksanakan amalan kejuruteraan dalam industri gas termasuk pemasangan paip serta sistem simpanan LPG dan gas asli.

KANDUNGAN SILIBUS 

Tahun 1: Introduction to Gas Piping Workshop, Introduction to Gas Industry, Fundamental of Pipe Drafting, Engineering Science, Engineering Mathematics 1, English for Communication 1, Perspektif Islam, Teori Etika dan Amalan Moral, Co-curriculum 1, Welding Technology, Construction Works, Electrical and Electronic Fundamental, Fluid Mechanics, Engineering Mathematics 2, English for Communication 2, Pengajian Malaysia, Co-curriculum 2

Tahun 2: Piping Drafting and Instrumentation, Gas Reticulation System, Building Services, Thermodynamics, Project Management, Engineering Mathematics 3, Islam Kontemporari, Masalah dan Isu Moral, Gas Flow Measurement and Regulating System, Fuel & Combustion Technology, Appliance and Control System, Project Proposal, Engineering Materials, Technopreneurship 1

Tahun 3: Acts, Regulations and Standard Codes, Gas Distribution System, Gas Storage System, Venting and Ventilation, Final Year Project, Technopreneurship 2, Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Jurugegas Gas Kelas 1, Penyelia/Pembantu jurutera untuk perunding dan kontraktor gas dalam industri minyak dan gas, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia (Teknologi Gas) di Universiti Malaysia Pahang (UMP)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search