Bagi memberi keselesaan yang kondusif kepada para pelajar, terdapat  pelbagai kemudahan yang telah disediakan oleh pihak KKTM, MJII dan IKM kepada pelajar. Antara kemudahan yang disediakan oleh KKTM, MJII dan IKM merangkumi bilik kuliah, makmal pengajaran dan penyelidikan, dewan peperiksaan, perpustakaan, cafeteria dan lain-lain.

 

 

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search