E65 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (PENJANAAN)
/*Free */
ELEKTRIK

E65 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (PENJANAAN)

TEMPOH PENGAJIAN

12 Bulan (Sepenuh Masa)

IKM TERLIBAT

Johor Bharu, TSYA PeKAN, Lumut, Seberang Perai Utara, Kuala Lumpur, Jasin

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN IKM/ ILKA/ ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.00

       ATAU

Lulusan Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)/ Diploma Kompetensi Elektrik (Penjaga Jentera A1) dari IKM/KKTM.

      DAN

Memiliki perakuan kekompetenan Penjaga Jentera Elektrik A1.

      DAN

Tidak Rabun Warna

      DAN

Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun.

SINOPSIS PROGRAM

Program ini telah diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Pelajar yang tamat latihan dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Kompetensi Elektrik (Penjaga Jentera Voltan Rendah A4) dan layak untuk menduduki peperiksaan Kekompetenan Penjaga Jentera Voltan Rendah dengan sekatan A4 oleh Suruhanjaya Tenaga. Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan berasaskan teori dan amali. Pembelajaran dan latihan meliputi membuat kerja-kerja penyeliaan dan pengawalan, membaikpulih dan menyelenggara mesin-mesin elektrik serta kerja-kerja pengawalan dan penyegerakkan penjana kuasa voltan rendah.

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Electrical Machine Control Maintenance, Electrical Industrial Maintenance, Generation And Parallel Operation, Electricity Supply Act and Regulations 1, Supervisory Skill, Project Management, Digital Entrepreneurship,  Communicative English, Islam Dalam Kehidupan, Etika Dan Moral

Semester 2: Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Juruteknik, Penjaga Jentera Elektrik dan Penyelia

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran di ILSAS Penjaga Jentera Voltan Tinggi BO

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search