PROGRAM YANG KAMI TAWARKAN

Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM), MARA-Japan Industrial (MJII) dan Institut Kemahiran MARA (IKM) memberi tumpuan dalam pelbagai bidang pengkhususan di bawah 12 kluster. Semua program yang dilaksanakan adalah bersifat 'hands-on' dan berteraskan kompetensi.

Carian Program Yang Diminati

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search