Khidmat Masyarakat ini adalah aktiviti yang bermanfaat kepada pelajar  Khidmat masyarakat ialah kerja-kerja kemasyarakatan yang dilaksanakan secara berkumpulan dan mempunyai matlamat serta tujuan tertentu. Melalui khidmat masyarakat pelajar dapat mengamalkan gaya hisup yang sihat dan amalan ringan tulang membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Selain itu, ia juga dapat membentuk keperibadian dan memahami konsep kerjasama serta tolong menolong antara satu dengan yang lain. 

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search