E22 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)
/*Free */
ELEKTRIK

E22 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA2554, MQA/FA2562, MQA/FA2593, MQA/FA2618, MQA/FA2623

IKM TERLIBAT

Beseri, Sik, Jasin, Besut, Kuching

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dalam mata pelajaran berikut:

  1. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  2. Lulus Bahasa Melayu
  3. Lulus Matematik / Matematik Tambahan
  4. Lulus mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Fizik / Kimia / Pengajian Kejuteraan Elektrik & Elektronik / Pendawaian Domestik / Menservis Peralatan Elektrik & Elektronik / Prinsip Elektrik & Elektronik / Aplikasi Elektrik & Elektronik / Teknologi Elektrik / Pemasangan Kawalan Elektrik / Lukisan Geometri & Elektrik

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara; DAN

  1. Lulus SPM
  2. Lulus Matematik dan 
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Sains Tambahan / Sains Gunaan / Fizik / Kimia / Pengajian Kejuteraan Elektrik & Elektronik / Pendawaian Domestik / Menservis Peralatan Elektrik Domestik / Prinsip Elektrik & Elektronik / Aplikasi Elektrik & Elektronik / Teknologi Elektrik / Pemasangan Kawalan Elektrik / Lukisan Geometri & Elektrik

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan elektrik yang meliputi kerja-kerja penyeliaan, pendawaian, penyelenggaraan dan pentauliahan peralatan elektrik. Pelajar turut akan dianugerahkan Sijil Wireman Bertauliah (Kategori PW4) oleh Suruhanjaya Tenaga Malaysia setelah tamat pengajian. 

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Electrical Installation, Electrical Installation Practice, Electricity Act and Regulations 1, Electrical Principles 1, Electrical Engineering Drawing, Technical Mathematics 1, Entrepreneurship 1, English and Communication 1, Konsep Asas Islam, Asas Etika dan Nilai, Co-Curriculum

Semester 2: Electrical Industrial Installation 1, Electrical Industrial Practice 1, Electrical Motor Control, Electrical Principle 2, Technical Mathematics 2, Entrepreneurship 2, English and Communication 2, Tasawwur Islam, Teori Etika dan  Konflik Moral, Co-Curiculum 2

Semester 3: Latihan Industri

Semester 4: Electrical Industrial Installation 2, Electrical Industrial Practice 2, Electricity Act and Regulations 2, Industrial Automation, Analogue and Digital Electronics, Peradaban Islam, Masalah dan Isu Moral, Pengajian Malaysia

PROSPEK KERJAYA

Wireman, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) di KKTM Pasir Mas

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search