N22 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIK INDUSTRI
/*Free */
MEKANIKAL SERVIS

N22 - SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKANIK INDUSTRI

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA2588, MQA/FA2603

IKM TERLIBAT

Kuala Lumpur, Johor Bahru

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

  1. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  2. Lulus Matematik

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan mekanik industri yang merangkumi kerja-kerja menggegas, mengimpal, mencanai, membaik pulih serta merombak rawat mesin-mesin industri dan kompenennya menerusi kaedah konvensional dan Computer Numerical Control (CNC). Graduan juga akan berkemahiran untuk melakukan kerja-kerja asas elektrik dan elektronik, pemasangan dan penyelenggaraan sistem kawalan pneumatik & hidraulik di samping asas teknologi pengeluaran.

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Industrial Technology 1 , Service and Maintenance 1, Pneumatic and Electro-Pneumatic Technology, Welding Practice, Fundamental of Electrical Technology, Engineering Drawing, Technical Mathematics 1, Entrepreneurship 1, English and Communications 1, Konsep Asas Islam, Asas Etika dan Moral, Co-Curriculum 1

Semester 2: Service and Maintenance 2, Machine Technology, Industrial Technology 2, Hydraulic and Electro-Hydraulic, Computer Aided Design 1, Technical Mathematics 2, Entrepreneurship 2, English and Communication 2, Tasawwur Islam, Teori Etika dan Amalan Moral, Co-Curriculum 2

Semester 3: Service and Maintenance 3, CNC Programming, Programmable Logic Control, Final Year Project, Engineering Materials and Processing, Engineering Science 1, Peradaban Islam, Masalah dan Isu Moral, Pengajian Malaysia  

Semester 4: Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Mekanik Industri, Juruteknik dalam sektor awam atau swasta, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

  • Diploma Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (KKTM Balik Pulau)
  • Diploma Teknologi Ketepatan CNC (GMI)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search