A14 - SIJIL TEKNOLOGI BAIKPULIH BADAN KENDERAAN
/*Free */
AUTOMOTIF

A14 - SIJIL TEKNOLOGI BAIKPULIH BADAN KENDERAAN

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (Sepenuh Masa) 

IKM TERLIBAT

Lumut, Kuching, Jasin, TSYA Pekan, Kota Kinabalu

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau yang setara. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

LULUSAN GIATMARA

Lulus Sijil Profesional GIATMARA dalam bidang berkaitan.

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi baik pulih badan kenderaan yang merangkumi penilaian kerosakan kenderaan bagi tujuan baikpulih serta penukaran alat ganti dan bahan. Pelajar akan menguasai kemahiran untuk melakukan kimpalan gas, mematri, mengetuk, menyimen dan mengecat badan kenderaan. Pelajar juga akan didedahkan dengan kerja-kerja menanggal serta memasang semula kompenen badan kenderaan termasuk sistem pendawaiannya serta asas keusahawanan.

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Basic Fitting and Oxy-Acetylene Welding, Basic Paint Refinishing, Panel Forming and Finishing, Engineering Drawing, Mathematics, Entrepreneurship 1, Communication English 1, Konsep Asas Islam, Asas Etika dan Nilai, Co-Curriculum

Semester 2: Basic Vehicle Body Repair, Intermediate Paint Refinishing, Plastic and Fibre Glass Maintenance, Basic Automotive Electrical and Electronics, Entrepreneurship 2, Communication English 2, Tasawwur Islam, Teori dan Konflik Moral, Co-Curriculum

Semester 3: Intermediate Vehicle Body Repair, Advanced Paint Refinishing, Automotive Body Installation Parts, Custom Painting, Final Year Project, Masalah dan Isu Moral, Pengajian Malaysia, Peradaban Islam

Semester 4: Latihan Industri 

PROSPEK KERJAYA

Mekanik, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan.

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

  • Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif (KKTM Masjid Tanah)
  • Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Pembuatan Automotif)(KKTM Kuantan)
  • Diploma Kejuruteraan Automotif (UniKL)
  • Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif (DRB Hicom University)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search