P68 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PETROLEUM (INSTRUMENTASI DAN KAWALAN LOJI)
/*Free */
MINYAK & GAS

P68 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PETROLEUM (INSTRUMENTASI DAN KAWALAN LOJI)

TEMPOH PENGAJIAN :

36 Bulan (Sepenuh Masa)

 

IKM TERLIBAT :

Bintulu

 

SYARAT KELAYAKAN :

A. SYARAT KEMASUKAN SPM

    LULUS SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

    DAN

    LULUS Bahasa Inggeris

 

B. LULUSAN STPM

    LULUS STPM dengan mendapat sekurang - kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam mana- mana satu (1) mata pelajaran

 

C. LULUSAN STAM

    LULUS STAM pangkat maqbul

 

D. SYARAT KEMASUKAN LAIN LULUSAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM /SWASTA (ILKA/ILKS)

     LULUS Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50.

     ATAU

    LULUS Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dengan sekurang - kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

 

     LULUSAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

     LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) sekurang – kurangnya tahap penguasaan 3 bagi kursus Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik.

 

    PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU [APEL (A)]

 

SINOPSIS PROGRAM :

Program ini menawarkan pembelajaran yang komprehensif secara teori dan amali dalam bidang teknologi instrumentasi dan kawalan khususnya dalam loji berkaitan minyak dan gas. Pelajar akan didedahkan dengan kaedah troubleshooting, tuning, calibration dan penyelenggaraan terhadap sistem instrumentasi dan kawalan di dalam loji. Bagi memberi lebih penghayatan dan kefahaman, pelajar-pelajar turut didedahkan terhadap proses-proses utama dalam industri minyak dan gas

 

KANDUNGAN SILIBUS :

Tahun 1: Piping and Instrumentation Diagram, Workshop Practice, Health, Safety and Environment, Electrical and Electronics,

                  Engineering Science, Engineering Mathematics 1, English For Communications 1, Perspektif Islam, Teori Etika dan Amalan

                  Moral, Co-Curriculum 1. Process Control, Process Measurement 1, Pneumatic And Hydraulic, Petroleum Science, Engineering

                  Mathematics 2, English For Communications 2, Pengajian Malaysia, Co-Curriculum 2

Tahun 2 : Programmable Logic Control, Process Measurement 2, Metrology-Measurement And Calibration, Final Control Element,

                  Engineering Mathematics 3, Islam Kontemporari, Masalah dan Isu Moral. Process Simulation, Fire and Gas & Emergency

                  Shutdown System, Distributed Control System, Project Proposal, Project Management, Start-Up Enterprise

Tahun 3 : Administrative & Supervisory Functions, Maintenance Technology, Plant Operation Technology, Final Year Project, Digital

                  Enterprise, Industrial Training

 

PROSPEK KERJAYA :

Pembantu Jurutera/Pereka struktur luar pesisir dalam industri minyak dan gas, Juruteknik dalam Juruteknik Instrumentasi dan Kawalan, Juruteknik Penyelenggaraan Instrument, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan sektor awam dan swasta, Usahawan

 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN :

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum di Universiti Teknologi Petronas (UTP)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search