M59 - DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PEMBUATAN AUTOMOTIF)
/*Free */
MEKANIKAL PEMBUATAN

M59 - DIPLOMA KEJURUTERAAN PEMBUATAN (PEMBUATAN AUTOMOTIF)

TEMPOH PENGAJIAN

30 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA0636

KKTM TERLIBAT

Kuantan

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

 1. Matematik 
 2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV), DAN
 3. Mana-mana sau (1) mata pelajaran lain 

        DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan  mendapat sekurang-kurangnya gred C (NGMP  2.0) dalam 1 mata pelajaran DAN Lulus SPM bagi mata pelajaran berikut:

 1. Matematik
 2. Bahasa  Inggeris
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV) 

LEPASAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul DAN lulus SPM bagi mata pelajaran berikut:

 1. Matematik
 2. Bahasa Inggeris
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan  CGPA ≥ 2.50 

ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan  2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan, yang diiktiraf atau setara DAN Lulus SPM sekurang-kurangnya kepujian dalam 1 mata pelajaran. 

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menekankan kepada penghasilan graduan yang mampu untuk mengadaptasi teknologi terkini dan yang akan datang bagi menghasilkan produk automotif yang inovatif dan berdaya saing. Program ini telah direka secara strategik untuk menghasilkan graduan yang boleh memahami secara total pada setiap peringkat pemprosesan produk automotif, rekabentuk bahagian serta mempunyai kepakaran dalam semua disiplin automotif disamping memiliki kemahiran insaniah yang cemerlang.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Engineering Graphics and CAD, Metrology, Engineering Materials, Engineering Mechanics ,Co-Curriculum 1, English For Communication 1, Perspektif Islam, Solid Mechanics, Manufacturing Processes, Programmable Logic Controllers, Teori Etika Amalan Moral, Thermo-Fluid, CAD/CAM Mathematics For Engineers 2, Start-Up Enterprise, Co-Curriculum 2, English For Communication 2

Tahun 2: CNC Programming and Machining, Rapid Prototyping and Manufacturing, Sheet Metal Technology, Assembly Automation, Automotive Engineering, Project Proposa,l Digital Enterprise, Production Tooling, Quality Assurance, Automotive System, Automotive Component Manufacturing, Final Year Project, Mathematics For Engineers 3, Islam Kontemporari, Masalah Dan Isu Moral, Manufacturing Management ,Industrial Safety, Health and Environment, Pengajian Malaysia, Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Penolong jurutera, juruteknik, ahli teknologi dalam sektor  pembuatan, elektrik & elektronik, logam asas & produk logam, peralatan pengangkutan, automotif, usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

 •  Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Automotif) (UniKL)
 •  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Kejuruteraan Pembuatan) (UniMAP)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search