K06-DIPLOMA TEKNOLOGI MARIN
/*Free */
AUTOMOTIF

K06-DIPLOMA TEKNOLOGI MARIN

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan

IKM TERLIBAT

IKM Beseri

SYARAT KELAYAKAN

Lulus SPM dengan dua(2) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

1. Mana-mana satu (1) mata pelajaran Matematik/ Kumpulan Sains/ Kumpulan Vokasional & Teknologi/ Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV)/ Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV),

2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain,

           DAN 

    Lulus Bahasa Inggeris

    Lulus Matematik

LULUSAN IKM/ ILKA (ILP/IKBN/POLITEKNIK/KOLEJ VOKASIONAL/KOLEJ KOMUNITI)/ SWASTA (ILKS)

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan dengan CGPA≥ 2.00 

LULUSAN SKM 

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

*Syarat tambahan: TIDAK RABUN WARNA

    

     

    

     

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search