I04 - DIPLOMA INDUSTRI SIAPAN LOGAM
/*Free */
MEKANIKAL PEMBUATAN

I04 - DIPLOMA INDUSTRI SIAPAN LOGAM

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (Sepenuh Masa)

IKM TERLIBAT

Johor Bahru

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM dengan dua (2) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Mana-mana satu (1) mata pelajaran Kumpulan Sains/ Kumpulan Vokasional & Teknologi/ Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV)/ Kumpulan Mata Pelajaran Aliran (MPAV)
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang kemasan logam & bukan logam seperti mengilap, menyadur tembaga, nikel, krom, perak dan emas. Pelajar juga didedahkan dengan kebolehan menyedia, menganalisa, merawat bahan kimia saduran serta merawat air kumbahan industri.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Principles of Electroplating, Electroplating Plant, Workshop Practice, Engineering Material, Mathematic B, Penghayatan Islam, Electroplating Technology, Chemical Finishes, Plating Bath Control, Electrical Technology, Communicative English, Special Plating, Final Year Project, Coating Technology, Material Testing, Waste Water Treatment, Precious Metal Plating, Safety in Chemical Handling, Project Management, Digital Entrepreneurship, Co-curriculum

Tahun 2: Industrial Training 1, Industrial Training 2

PROSPEK KERJAYA

Penyelia Produksi, Juruteknik atau Penyelia Makmal Pengendalian Bahan Kimia, Penyelia Lawatan Air Kumbahan, Usahawan

 

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search