F65 - DIPLOMA TEKNOLOGI KOMPUTER (SEKURITI)
/*Free */
ELEKTRONIK

F65 - DIPLOMA TEKNOLOGI KOMPUTER (SEKURITI)

TEMPOH PENGAJIAN :

36 bulan (sepenuh masa)

 

IKM TERLIBAT :

Sik

 

SYARAT KELAYAKAN :

A. SYARAT KEMASUKAN SPM

    LULUS SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

 1. Matematik 
 2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

     DAN

     LULUS Bahasa Inggeris

     DAN

     Tidak rabun warna

 

B. LULUSAN STPM

    LULUS STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

     DAN

    Tidak rabun warna

 

C. LULUSAN STAM

    LULUS STAM pangkat maqbul 

    DAN

    Tidak rabun warna

 

D. SYARAT KEMASUKAN LAIN

     LULUSAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM /SWASTA (ILKA/ILKS)

    LULUS Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

    ATAU

    LULUS Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

    DAN

    Tidak rabun warna

 

     LULUSAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

    LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

    DAN

    Tidak rabun warna

     ATAU

    LULUSAN SIJIL VOKASIONAL MALAYSIA (SVM)

 • Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) Akademik sama atau lebih daripada 3.33
 • Kepujian dalam Bahasa Melayu SVM Kod 1104
 • PNGK Vokasional sama atau lebih daripada 3.67
 • Kompeten semua modul vokasional

 

   PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU [APEL (A)]

   DAN

   Tidak rabun warna

 

SINOPSIS PROGRAM :

Program ini bertujuan melahirkan tenaga mahir yang mempunyai pengetahuan serta kepakaran dalam bidang sekuriti data. Bidang ini 

merupakan salah satu bidang yang menyediakan peluang pekerjaan serta mendapat permintaan yang tinggi daripada industri selaras 

dengan perkembangan revolusi industri 4.0.Para pelajar bakal diterapkan dengan kemahiran dalam bidang fiber optic dan sistem komputer 

rangkaian khususnya melibatkan Keselamatan Rangkaian serta Digital Forensic bagi tujuan perlindungan Siber

 

KANDUNGAN SILIBUS :

Tahun 1Computer Fundamental, Electronic Fundamental, Database Fundamentals, Engineering Mathematics 1, 

                  Technical Mathematics 1, Entrepreneurship 1, English and Communication 1, Perspektif Islam, 

                  Teori Etika dan Amalan Moral, Co-Curriculum 1, Web Programming Fundamentals, Digital System, Fiber Optic Fundamental, 

                  Network Fundamental, Engineering Mathematics 2, English and Communication 2 , Co-Curriculum 2

Tahun 2Data Communication and Networking, Fiber Optic Intermediate, Emerging IT Technologies, Network Service Administration, 

                  Opensource Server Administration, Engineering Mathematics 3, Islam Kontemporari, Masalah dan Isu Moral, Fundamental of

                  Cyber Security, Fundamental of Data Encryption, Fundamental of Digital Forensic, Project Proposal, Start-up Enterprise, 

                  Pengajian Malaysia

Tahun 3 : ​Digital Forensic, End User Security Assessment, Network Security, Final Year Project, Digital Enterprise, Latihan Industri

 

PROSPEK KERJAYA :

PengurusanSistem RangkaianFiber Optik RangkaianUsahawan

 

PELUANG MELANJUTKAN PENGAJIAN :

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:​

 1.  Ijazah Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Sistem Rangkaian (MIIT) ​
 2.  Ijazah Sains Komputer dengan Kepujian(Computer Rangkaian) (UTeM)​
 3.  Ijazah Sains Komputer (Kepujian) – Specialisation in Network Security. (INTI) ​
 4.  Ijazah Sains Komputer (Digital System Security). (INTI) 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search