F64 - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (OBJEK RANGKAIAN INTERNET)
/*Free */
ELEKTRONIK

F64 - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (OBJEK RANGKAIAN INTERNET)

TEMPOH PENGAJIAN

30 Bulan (Sepenuh Masa)

KKTM TERLIBAT

Petaling Jaya

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A))

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektronik: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Program ini direka untuk menyediakan pelajar dengan kemahiran yang diperlukan untuk bekerja dalam pelbagai industri yang mengaplikasikan teknologi IoT yang melibatkan proses diagnosis kerosakan sistem, baik pulih dan pemasangan peralatan, perkhidmatan, perancangan dan pembangunan sistem IoT dalam syarikat-syarikat terlibat. Modul yang ditawarkan termasuklah mengenai sensor technologies, Embedded System, Mobile Computing, Digital Communication & Networking Technologies, Web Development serta Database Management System. Di samping itu, pelajar akan didedahkan kepada teknologi-teknologi terkini berasaskan revolusi industri 4.0 sebagai contoh penggunaan dron, robot, rfid sensors dan sebagainya.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Engineering Drawing and CAD, Workshop Electronics, Introduction to Internet of Things (IoT), Digital Electronics Fundamental, Analogue Electronics, Physics 1, Technical Mathematics, Start-Up Enterprise, Sensor Technologies, Programming Language, Electric Circuits, Physics 2,  Engineering Mathematics 1, Digital Enterprise, English for Communication 1, Programmable Logic Controller, English for Communication 2, Perspektif Islam, Teori Etika Dan Amalan Moral, Co-Curriculum 1

Tahun 2: Embedded System, Mobile Computing, Digital Communication & Networking Technologies, Web Development, Project 1, Engineering Mathematics 2, Signals & Systems, Cyber Security, Big Data Analytics, Database Management System, Electrical Installation, Project 2, Advance Electrical Installation, Pengajian Malaysia, Islam Kontemporari, Masalah Dan Isu Moral, Co-curriculum II

Tahun 3: Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Pembantu Jurutera Eektronik, Pakar Sokongan IoT, Penganalisis Operasi Rangkaian dan Telekomunikasi IoT, Pengintegrasi Sistem IoT, Pentadbir Sistem IoT, Perunding dan Usahawan.

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) (Elektronik) (UniKL BMI)
  • Electronic Engineering BEng (Hons) (University of Surrey, UK)
  • Electronic and Electrical Engineering BEng (Brunel University London)

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search