F63 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKATRONIK INDUSTRI
/*Free */
ELEKTRONIK

F63 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN MEKATRONIK INDUSTRI

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA7920

KKTM TERLIBAT

Balik Pulau

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

 1. Matematik 
 2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A))

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektronik: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Program Diploma ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan mekatronik yang merangkumi bidang Elektronik, Mekanikal serta Komputer dengan tempoh pengajian selama 36 bulan (6 semester). Program ini fokus kepada teknologi terkini dalam industri automosi dan robotik dengan melibatkan pembelajaran kursus/modul seperti CAD, PLC, Programming,  Micro-controller, Pneumatic, Hydraulic, Industrial Automation, Industrial Robotics System dan Mechatronics System Design di samping kursus teras yang lain. Graduan akan dilengkapi dengan kemahiran dalam kerja-kerja pengurusan risiko, merekabentuk, membuat programming, mengendali pemasangan perkakasan pneumatik, hidraulik, dan elektronik di samping kerja-kerja selenggaraan berjadual dan baik pulih berdasarkan situasi sebenar di industri.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Engineering Drawing and CAD, Electrical and Electronic Practice, Electrical Circuits, Engineering Metrology, Engineering Science, Engineering Mathematics 1,English For Communication 1, Perspektif Islam,Teori Etika & Amalan Moral,Co-Curriculum 1, Digital System, Programming Technique, Electronic Devices, Workshop Technology, Occupational Safety and Health, Engineering Mathematics 2, English for Communication 2, Co-Curriculum 2

Tahun 2: Instrumentation and Control System, Programmble Logic Controllers, Mechatronics System Design, Microcontroller, Electrical Machines and Motor Control, Pneumatic and  Hydraulic, Engineering Mathematics 3, Islam Kontemporari, Masalah Dan Isu Moral, Power Electronics and Drive Technology, Industrial Automation, CNC and CAD/CAM Technology, Principles Of Maintenance and CMMS, Project Proposal, Engineering Materials, Start-Up Enterprise

Tahun 3: Production System, Machines Maintenance, Industrial Robotics Systems, Final Year Project, Digital Enterprise, Pengajian Malaysia Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Pembantu Jurutera dan Juruteknik dalam industri pembuatan atau kilang dan juga sektor kerajaan, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

 • Bachelor of Science Degree in Mechatronics Engineering Technology di Purdue University, Amerika Syarikat
 • Bachelor of Engineering (Advanced Manufacturing and Mechatronics) di RMIT University, Australia
 • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) (Mekatronik) di UniKL MFI
 • Bachelor Mechanical Engineering Technology (Automotive Service Technology) with Honours
 • Bachelor Mechanical Engineering Technology (Industrial Design) with Honours
 • Bachelor Mechanical Engineering Technology (Material) with Honours
 • Bachelor Mechanical Engineering Technology with Honours
 • Bachelor Mechanical Engineering Technology (Mechatronic) with Honours
 • Bachelor Mechanical Engineering Technology (Manufacturing Systems) with Honours
 • Bachelor Mechanical Engineering Technology (Quality) with Honours

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search