F62 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (INDUSTRI)
/*Free */
ELEKTRONIK

F62 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (INDUSTRI)

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA5106

KKTM TERLIBAT

Pasir Mas 

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A))

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektronik: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik(Industri) menyediakan pelajar dengan kemahiran dalam rekabentuk, menguji dan menyelia sistem elektronik yang digunakan industri seperti sistem robotic berdasar Programmable Logic Controller(PLC), pneumatik, hidraulik, Mikropemproses, Digital dan Analog Elektronik. Teknologi elektronik terbaru juga diterapkan dalam silibus untuk menghasilkan graduan yang cemerlang dan kompeten bagi memenuhi tenaga kerja global. Program ini juga membangunkan pelajar supaya menceburi bidang teknousahawan.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Electrical Principles, Electronic Workshop, Engineering Drawing, Engineering Science, Engineering Mathematics 1, English For Communication 1, Perspektif Islam, Teori Etika Dan Amalan Moral, Co-Curriculum 1, Analogue Electronics 1, Digital Electronics 1, Electrical Electronics Application Wiring and Installation, Electric Circuits, Engineering Mathematics 2, English For Communication 2, Pengajian Malaysia, Co-Curriculum 2

Tahun 2: Analogue Electronic 2, Electronics Troubleshooting And Servicing, Electronic Software Application, Computer Programming, Digital Eelectronic 2, Pneumatic and Hydraulic System, Engineering Mathematics 3, Islam Kontemporari, Masalah Dan Isu Moral, Control System, Programmable Logic Controller, Microprocessor and Microcontroller Systems, Robotics and Automation, Project Proposal, Project Management, Start-Up Enterprise

Tahun 3: Communication Systems Robotics, Power Electronics, Electrical Machines, Final Year Project, Digital Enterprise, Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Ahli Teknologi, Penolong Jurutera, Juruteknik, Pegawai Jaminan Kualiti, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) (Elektronik) (UniKL BMI)
  • Electronic Engineering BEng (Hons) (University of Surrey, UK)
  • Electronic and Electrical Engineering BEng (Brunel University London)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search