F62 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (INDUSTRI)
/*Free */
ELEKTRONIK

F62 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (INDUSTRI)

TEMPOH PENGAJIAN :

36 Bulan (Sepenuh Masa)

 

AKREDITASI :

MQA/FA5106

 

KKTM TERLIBAT :

Pasir Mas 

 

SYARAT KELAYAKAN :

A. SYARAT KEMASUKAN SPM

    LULUS SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

   DAN

   LULUS Bahasa Inggeris

   DAN 

   Tidak Rabun Warna 

 

B. LULUSAN STPM

    LULUS STPM dengan mendapat sekurang - kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam mana- mana satu (1) mata pelajaran 

    DAN 

   Tidak Rabun Warna

 

C. LULUSAN STAM

    LULUS STAM pangkat maqbul

    DAN

    Tidak Rabun Warna

 

D. SYARAT KEMASUKAN LAIN

    LULUSAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM /SWASTA (ILKA/ILKS)

    LULUS Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50.

    ATAU

    LULUS Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dengan sekurangkurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

    DAN

    Tidak Rabun Warna

   

    LULUSAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

    LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) sekurang – kurangnya tahap penguasaan 3 bagi kursus Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik.

    DAN

    Tidak Rabun Warna

 

    PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU [APEL (A)]

    DAN

    Tidak Rabun Warna

 

SINOPSIS PROGRAM :

Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektronik(Industri) menyediakan pelajar dengan kemahiran dalam rekabentuk, menguji dan menyelia sistem elektronik yang digunakan industri seperti sistem robotic berdasar Programmable Logic Controller(PLC), pneumatik, hidraulik, Mikropemproses, Digital dan Analog Elektronik. Teknologi elektronik terbaru juga diterapkan dalam silibus untuk menghasilkan graduan yang cemerlang dan kompeten bagi memenuhi tenaga kerja global. Program ini juga membangunkan pelajar supaya menceburi bidang teknousahawan

 

KANDUNGAN SILIBUS :

Tahun 1 : Electrical Principles, Electronic Workshop, Engineering Drawing, Engineering Science, Engineering Mathematics 1, English For

                  Communication 1, Perspektif Islam, Teori Etika & Amalan Moral, Co-Curriculum 1, Analogue Electronics 1,

                  Digital Electronics 1, Electrical Electronics Application Wiring and Installation, Electric Circuits, Engineering Mathematics 2,

                  English For Communication 2, Pengajian Malaysia, Co-Curriculum 2

Tahun 2 Analogue Electronic 2, Electronics Troubleshooting And Servicing, Electronic Software Application, Computer Programming,

                  Digital Eelectronic 2, Pneumatic and Hydraulic System, Engineering Mathematics 3, Islam Kontemporari, Masalah Dan Isu

                  Moral, Control System, Programmable Logic Controller, Microprocessor and Microcontroller Systems, Robotics and

                  Automation, Project Proposal, Project Management, Start-Up Enterprise

Tahun 3 : Communication Systems Robotics, Power Electronics, Electrical Machines, Final Year Project, Digital Enterprise, 

                  Industrial Training

 

PROSPEK KERJAYA :

Ahli Teknologi, Penolong Jurutera, Juruteknik, Pegawai Jaminan Kualiti, Usahawan

 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN :

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) (Elektronik) (UniKL BMI)
  • Electronic Engineering BEng (Hons) (University of Surrey, UK)
  • Electronic and Electrical Engineering BEng (Brunel University London)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search