S01 - DIPLOMA TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA
/*Free */
MEKANIKAL SERVIS

S01 - DIPLOMA TEKNOLOGI PENYEJUKAN DAN PENYAMANAN UDARA

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

IKM TERLIBAT

Kuala Lumpur, Sik, Besut

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan dua (2) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Mana-mana satu (1) mata pelajaran Matematik/ Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.00

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menyediakan pelajar dengan kebolehan praktikal serta teori dalam bidang teknologi kejuruteraan penyaman udara dan penyejukan. Sepanjang 36 bulan, pelajar perlu menjalani latihan dalam bidang penyaman udara dan penyejukan meliputi rekabentuk sistem, pemasangan, penyelenggaraan, pemasangan elektrik dan pengurusan projek. Program Persijilan Juruteknik Servis(CSTP) yang diiktiraf oleh Jabatan Alam Sekitar(JAS) turut akan disediakan kepada pelajar sebagai persijilan professional tambahan.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Introduction to Refrigeration And Air Conditioning System, Principle Of Electricity, Metal Work And Piping, Engineering  Drawing, Mathematics A, Communicative English 1, Penghayatan Islam, Moral dan Nilai Murni, Co-Curriculum 1, Air Conditioning And Refrigeration Maintenance, Electrical For HVAC&R, Principle Of Refrigeration And Air Conditioning Refrigerant Legal Requirement, Communicative English, Pengajian Malaysia, Co-Curriculum 2

Tahun 2: Commercial Refrigeration, Commercial Air Conditioning, Automotive Air Conditioning, Supervisory Management, M & E Blueprint Reading,HVAC Design Concept, HVAC Piping System Design, HVAC Ducting System Design, HVAC Electrical System Design, Digital Entrepreneur

Tahun 3: Industrial air Conditioning System, Final Year Project, HVAC & R Project Planning And Monitoring, HVAC & R Tender Documentation, HVAC & R Handling Over Process, Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Juruteknik atau Pembantu Jurutera dalam pembuatan penyaman udara, Penolong Jurutera untuk perunding dan firma kontraktor, servis dan membaiki sistem penyaman udara, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  •   Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) (Penyamanan Udara dan Penyejukan Industri) (UniKL MFI)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search