P67 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PETROLEUM (OPERASI LOJI)
/*Free */
MINYAK & GAS

P67 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PETROLEUM (OPERASI LOJI)

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

IKM TERLIBAT

Bintulu

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

         LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A)) 

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan pembelajaran secara teori dan amali untuk mengendalikan operasi unit dan proses di dalam loji supaya berfungsi dengan baik dan selamat. Pelajar akan dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran untuk mengesan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul semasa mengendalikan operasi loji. Pelajar turut didedahkan dengan parameter operasi, Prosedur Operasi Standard (SOP) dan startup/shutdown menggunakan proses simulasi dan loji sebenar.

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Piping and Instrumentation Diagram, Workshop Practice, Health, Safety and Environment, Engineering Drawing, Engineering Mathematic 1, English For Communications 1, Perspektif Islam, Teori Etika dan Amalan Moral, Co-Curriculum 1

Semester 2: Basic Electrical, Piping, Valves and Fittings, Petroleum Science, Engineering Science, Engineering Mathematics 2, English For Communications 2, Pengajian Malaysia, Co-Curriculum 2

Semester 3: Static Equipment Operation, Thermodynamics, Process Measurement and Control, Rotating Equipment Operation, Engineering Mathematics 3, Islam Kontemporari, Masalah dan Isu Moral

Semester 4: Process Plant Control System, Plant Utilities, Unit Operation, Upstream Plant Operation, Project Proposal, Project Management, Start-Up Enterprise

Semester 5: Downstream Plant Operation, Environmental Engineering, Terminal Operation, Final Year Project, Digital Enterprise

Semester 6: Industrial Training

PROSPEK KERJAYA

Operator Loji (Juruteknik operasi loji), Juruteknik proses, Panelman loji, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan.

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Kepujian) di Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search