Q42 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMPROSESAN SERAMIK
/*Free */
PEMPROSESAN BAHAN

Q42 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMPROSESAN SERAMIK

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA0643

KKTM TERLIBAT

Masjid Tanah

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A))

SINOPSIS PROGRAM

Diploma Teknologi Pemprosesan Seramik merupakan program diploma tiga tahun yang merangkumi kurikulum secara menyeluruh dalam menyediakan graduan pakar yang berketrampilan serta memahami proses merekabentuk, fabrikasi, dan menganalisa segala permasalahan yang timbul dalam teknologi pembuatan seramik. Secara khususnya pelajar akan memahami proses-proses merekabentuk model dan acuan, kaedah penyediaan bahan seramik, fabrikasi produk, proses pengeringan dan pembakaran, kaedah penyudahan dan dekorasi serta menganalisa segala permasalahan yang timbul dalam penentuan kualiti pemprosesan dan produk seramik. Keutamaan pembelajaran adalah pada aspek proses pembuatan seramik secara hands-on dengan penekanan kepada konsep production based education. Program ini dijalankan dengan usahasama Advanced Material Research Centre(AMREC), SIRIM Berhad dan German Malaysia Institute(GMI).

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Fundamentals of Ceramics, Engineering Drawing and CAD, Engineering Metrology, Engineering Mathematics 1, Perspektif Islam, Teori Etika dan Amalan Moral, English for Communications 1, Co-curriculum 1, Ceramics Raw Materials, Ceramic Design and Modelling, Basic Workshop Practices, Engineering Mathematics 2, Pengajian Malaysia, English for Communications 2, Co-curriculum 2

Tahun 2: Raw Material Preparation, Fundamental of Mould Making, Ceramics Plastic Forming, Slip Casting, Ceramic Body Preparation, Pneumatic and Hydraulic, Engineering Science,  Introduction to Electrical Technology, Engineering Mathematics 3, Islam Kontemporari, Masalah dan Isu Moral, Ceramics Material Evaluation, Ceramics Powder Forming, Sintering, Project Proposal, Start-Up Enterprise 

Tahun 3: Glazing and Decoration, Glass Processing, Manufacturing Processing, Operation Management, Final Year Project, Digital Enterprise, Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Ahli Teknologi Seramik, Perekabentuk Seramik, Usahawan

PROSPEK MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam dan luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Bahan (USM)
  • Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) dengan Kepujian (UTeM)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search