E68 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMASANGAN ELEKTRIK
/*Free */
ELEKTRIK

E68 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMASANGAN ELEKTRIK

TEMPOH PENGAJIAN :

36 Bulan (Sepenuh Masa)

 

AKREDITASI :

MQA/FA3948

 

IKM TERLIBAT :

Bintulu

 

SYARAT KELAYAKAN :

A. SYARAT KEMASUKAN SPM

    LULUS SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

    DAN

    LULUS Bahasa Inggeris

    DAN

    Tidak Rabun Warna 

 

B. LULUSAN STPM

    LULUS STPM dengan mendapat sekurang - kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam mana- mana satu (1) mata pelajaran 

    DAN

    Tidak Rabun Warna 

 

C. LULUSAN STAM

    LULUS STAM pangkat maqbul 

    DAN 

    Tidak Rabun Warna 

 

D. SYARAT KEMASUKAN LAIN

    LULUSAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM /SWASTA (ILKA/ILKS)

    LULUS Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

    ATAU

    LULUS Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

    DAN

    Tidak Rabun Warna 

 

    LULUSAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

    LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan          Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) sekurang – kurangnya tahap penguasaan 3 bagi kursus Bahasa Inggeris,            Sains dan Matematik serta kelayakan minima tamat tingkatan lima (5) sekolah bantuan kerajaan.

    DAN

    Tidak Rabun Warna 

    PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU [APEL (A)] atau          setara dan dengan kelayakan minima tamat tingkatan lima (5) sekolah bantuan kerajaan.

    DAN

    Tidak Rabun Warna

 

SINOPSIS PROGRAM :

Pelajar didedahkan kaedah sistem pembelajaran berasaskan teori dan amali berkaitan sistem elektrik khususnya di dalam industri minyak dan gas. Kurikulum program ini memberi tumpuan kepada aktiviti pemasangan elektrik dalam industri minyak dan gas meliputi asas rekabentuk, pembangunan dan pengujian peralatan elektrikal seperti motor elektrik, pembumian, pendawaian bangunan, sistem papan suis (switchboard), sistem janakuasa, talian atas voltan rendah, kabel bawah tanah, analisis sistem pengagihan dan penghantaran. Pelajar juga turut didedahkan dengan peraturan dan aspek keselamatan khususnya di dalam industri minyak dan gas. Pelajar yang tamat dengan jayanya akan dianugerahkan diploma teknologi kejuruteraan pemasangan elektrik dan perakuan kekompetenan sebagai penjaga jentera elektrik (sistem voltan rendah tanpa stesen janakuasa).

 

KANDUNGAN SILIBUS :

Tahun 1 : Single Phase Wiring Installation, Electrical And Electronics, Electrical Drawing, Health Safety

                And Environment, Engineering Science, Engineering Mathematics 1, English For Communication 1,

                Perspektif Islam, Teori Etika Dan Amalan Moral, Co-Curriculum 1, Three Phase Wiring

                Installation Electrical Motor Installation, Electrical Act And Ordinance, Petroleum Facilities

                Technology, Power Electronics And Drives, Engineering Mathematics 2, English For Communication 2

                And Co-Curriculum 2.

Tahun 2 : Industrial Training 1, Under Ground Cable Practice, Low Voltage Distribution System, Arial Line

                Practices, Project Management, Engineering Mathematics 3, Start-Up Enterprise, Islam Kontemporari

                Dan Masalah Dan Isu Moral.

Tahun 3 : Industrial Training 2, Final Year Project, Electrical Power Generation, Programmable Logic

                Controller Electrical Maintenance, Digital Enterprise Dan Pengajian Malaysia.

 

PROSPEK KERJAYA :

Penolong Pegawai Latihan Vokasional, Pembantu Jurutera Elektrik/ Juruteknik Dalam Industri Minyak Dan Gas, Penjaga Jentera Elektrik, Juruteknik Dalam Sektor Awam Dan Swasta Serta Usahawan. 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search