E68 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMASANGAN ELEKTRIK
/*Free */
ELEKTRIK

E68 - DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN PEMASANGAN ELEKTRIK

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA3948

IKM TERLIBAT

Bintulu

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dan dengan kelayakan minima tamat tingkatan lima (5) sekolah bantuan kerajaan.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A)) dan dengan kelayakan minima tamat tingkatan lima (5) sekolah bantuan kerajaan.

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Pelajar didedahkan kaedah sistem pembelajaran berasaskan teori dan amali berkaitan sistem elektrik khususnya di dalam industri minyak dan gas.

Kurikulum program ini memberi tumpuan kepada aktiviti pemasangan elektrik dalam industri minyak dan gas meliputi asas rekabentuk, pembangunan dan pengujian peralatan elektrikal seperti motor elektrik, pembumian, pendawaian bangunan, sistem papan suis (switchboard), sistem janakuasa, talian atas voltan rendah, kabel bawah tanah, analisis sistem pengagihan dan penghantaran.

Pelajar juga turut didedahkan dengan peraturan dan aspek keselamatan khususnya di dalam industri minyak dan gas.

Pelajar yang tamat dengan jayanya akan dianugerahkan diploma teknologi kejuruteraan pemasangan elektrik dan perakuan kekompetenan sebagai penjaga jentera elektrik (sistem voltan rendah tanpa stesen janakuasa).

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1 : Single Phase Wiring Installation, Electrical And Electronics, Electrical Drawing, Health Safety And Environment, Engineering Science, Engineering Mathematics 1, English For Communication 1, Perspektif Islam, Teori Etika Dan Amalan Moral, Co-Curriculum 1, Three Phase Wiring Installation Electrical Motor Installation, Electrical Act And Ordinance, Petroleum Facilities Technology, Power Electronics And Drives, Engineering Mathematics 2, English For Communication 2 And Co-Curriculum 2.

Tahun 2: Industrial Training 1, Under Ground Cable Practice, Low Voltage Distribution System, Arial Line Practices, Project Management, Engineering Mathematics 3, Start-Up Enterprise, Islam Kontemporari Dan Masalah Dan Isu Moral.

Tahun 3 : Industrial Training 2, Final Year Project, Electrical Power Generation, Programmable Logic Controller Electrical Maintenance, Digital Enterprise Dan Pengajian Malaysia.

PROSPEK KERJAYA

Penolong Pegawai Latihan Vokasional, Pembantu Jurutera Elektrik/ Juruteknik Dalam Industri Minyak Dan Gas, Penjaga Jentera Elektrik, Juruteknik Dalam Sektor Awam Dan Swasta Serta Usahawan. 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search