E66 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (PENGAGIHAN)
/*Free */
ELEKTRIK

E66 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (PENGAGIHAN)

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (sepenuh masa)

IKM TERLIBAT

Sik, Seberang Perai Utara, Kuala lumpur, Jasin

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN IKM/ ILKA/ ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.00

     ATAU

Lulusan Diploma Kompetensi Elektrik (Pendawai PW4) / Diploma Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri) / Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Domestik dan Industri) dari IKM/KKTM

     DAN

Memiliki perakuan kekompetenan Pendawai PW4

     DAN

Tidak Rabun Warna.

 

PROGRAM SYNOPSIS

Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan yang berasaskan teori dan amali dalam bidang elektrik dan dijalankan secara usaha sama antara MARA dengan Suruhanjaya Tenaga Malaysia. Pelajar yang tamat dengan jayanya akan dianugerahkan oleh MARA Diploma Kompetensi  Elektrik  dan Perakuan Kekompetenan sebagai Penjaga Jentera Elektrik (Sistem Voltan Rendah Tanpa Stesen Jana kuasa). Pengetahuan dan latihan yang dipelajari meliputi kerja-kerja amali gegas dan pendawaian elektrik serta pepasangan elektrik satu dan tiga fasa, prinsip operasi dan membaik pulih litar-litar elektrik samada litar analisis mahupun litar digital, memahami perjalanan, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik, konsep pengubah dan penggunaan komersial motor elektrik serta memahami dan berupaya melakukan kerja-kerja elektrik yang melibatkan papan suis utama, kabel bawah tanah dan talian atas. 

 

SILIBUS CONTENT

Semester 1: Electrical Industrial Installation and Maintenance 1, Low Voltage Switch Board, Aerial Line System, Electricity Supply Act and Regulations 1, Electrical Motor and Protection, Islam in Life, Ethics and Morals

Semester 2: Low Voltage Switch Board Practices, Aerial Line Practices, Underground Cable Practices, Electrical Machine Control Practices, Supervisory Skill, Communicative English

Semester 3: Industrial Training

Semester 4: Electrical Industrial Installation And Maintenance 2, Electricity Act And Regulations 2, Basic Electrical Distribution, Electrical Drawing, Project Management, Digital Entrepreneurship

PROSPEK KERJAYA :

Penolong Pengurus, Penyelia Juruteknik, Penjaga Jentera Elektrik (Chargeman), Penyelia, Usahawan / Kontraktor Elektrik dan Penolong Pegawai Latihan Vokasional.

 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN:

Melanjutkan pelajaran di IKM ke peringkat Diploma Lanjutan Kompetensi Elektrik (Penjanaan) -Penjaga Jentera Voltan rendah Kategori A4 Suruhanjaya Tenaga dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia Tahap 5 atau ke Peringkat Ijazah di Rangkaian Universiti-Universiti Teknikal Malaysia (MTUN)

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search