E64 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (INDUSTRI)
/*Free */
ELEKTRIK

E64 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (INDUSTRI)

TEMPOH PENGAJIAN

18 Bulan (sepenuh masa)

IKM TERLIBAT

Jasin, Besut, Beseri

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Memiliki Sijil perakuan kekompetenan PW2.

      DAN

Tidak Rabun Warna.

 

SINOPSIS PROGRAM

Program ini telah diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Pelajar yang tamat latihan dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Kompetensi Elektrik(Pendawai PW4) dan layak untuk menduduki peperiksaan Kekompetenan Pendawai Tiga Fasa (PW3) atau Pendawai Tiga Fasa dengan Pengendosan Pengujian(PW4) oleh Suruhanjaya Tenaga. Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan berasaskan teori dan amali. Pembelajaran dan latihan meliputi membuat kerja pendawaian, menguji pepasangan, membaik pulih pendawaian dan alatan/radas elektrik dan penyeliaan. Program ini khas untuk pelajar yang mempunyai Kompeten Pendawai Satu Fasa (PW2).

 

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Power Distribution System, Low Voltage Electrical Practices, Electrical Maintenance, Industrial Automation System, Electrical Competence  Project, English For You, Islam Dalam Kehidupan, Nilai Masyarakat Islam,

 

Semester 2: Industrial Training

Semester 3: Electrical Installation Industry Theory, Electrical Installation Industry Practices, Electrical Motor Control, Electricity Supply Act And Regulations, Electrical Drawing, Digital Entrepreneurship

 

PROSPEK KERJAYA

Penolong Pengurus, Penyelia Juruteknik, Pendawai, Penyelia, Usahawan / Kontraktor Elektrik dan Penolong Pegawai Latihan Vokasional.

 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran di IKM di dalam bidang  Kompetensi Penjaga Jentera Elektrik yang ditauliah oleh Suruhanjaya Tenaga dan Peringkat Ijazah di Rangkaian Universiti-Universiti Teknikal Malaysia (MTUN)

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search