E63 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)
/*Free */
ELEKTRIK

E63 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (sepenuh masa)

IKM TERLIBAT

Lumut, TSYA Pekan, Sg Petani, Kuching, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, IKM Beseri

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM dengan dua (2) Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran; DAN   

  1. Lulus mata pelajaran Matematik / Matematik Tambahan; DAN
  2. Lulus mata pelajaran Kumpulan Sains /Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Program ini telah diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Pelajar yang tamat latihan dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Kompetensi Elektrik(Pendawai PW4) dan layak untuk menduduki peperiksaan Kekompetenan Pendawai Tiga Fasa (PW3) atau Pendawai Tiga Fasa dengan Pengendosan Pengujian(PW4) oleh Suruhanjaya Tenaga. Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan berasaskan teori dan amali. Pembelajaran dan latihan meliputi membuat kerja pendawaian, menguji pepasangan, membaikpulih pendawaian dan alatan/radas elektrik dan penyeliaan.

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Electrical Installation Theory, Electrical Installation Practices, Electrical Principles 1, Electricity Supply Act and Regulations 1, Mathematics, Communicative English 1, Co-Curriculum 1

Semester 2: Electrical Industrial Installation 1, Electrical Industrial Practice 1, Electrical Principles 2, Electrical Drawing, Analogue And  Digital Electronics, Penghayatan Islam, Moral Dan Nilai Murni, Co-Curriculum 2

Semester 3: Electrical Industrial Installation Theory 2, Electrical Industrial Practice 2, Electrical Motor Control, Supervisory Skills, Pengajian Malaysia, Communicative English 2

Semester 4: Power Distribution Systems Theory, Power Distribution Systems Practical, Electrical Maintenance, Industrial Automation, Project Management, Digital Entrepreneurship

Semester 5: Industrial Training

Semester 6: Advance Electrical Installation Theory, Advance Electrical Installation Practical, Renewable Energy, Electricity Supply Act and Regulation 2, Final Year Project

PROSPEK KERJAYA

Juruteknik, Pendawai dan Penyelia

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran di IKM ke peringkat Diploma Kompetensi Elektrik (Penjaga Jentera Voltan rendah A1)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search