E63 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)
/*Free */
ELEKTRIK

E63 - DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (DOMESTIK DAN INDUSTRI)

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (sepenuh masa)

IKM TERLIBAT

IKM Beseri, Lumut, Kuala Lumpur, TSYA Pekan, Kuching dan Kota Kinabalu

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM dengan dua (2) Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran; DAN   

  1. Lulus mata pelajaran Matematik / Matematik Tambahan; DAN
  2. Lulus mata pelajaran Kumpulan Sains /Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

 

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Program ini telah diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Pelajar yang tamat latihan dengan jayanya akan dianugerahkan Diploma Kompetensi Elektrik(Pendawai PW4) dan layak untuk menduduki peperiksaan Kekompetenan Pendawai Tiga Fasa (PW3) atau Pendawai Tiga Fasa dengan Pengendosan Pengujian(PW4) oleh Suruhanjaya Tenaga. Program ini menawarkan pembelajaran dan latihan berasaskan teori dan amali. Pembelajaran dan latihan meliputi membuat kerja pendawaian, menguji pepasangan, membaikpulih pendawaian dan alatan/radas elektrik dan penyeliaan.

 

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Electrical Installation Theory, Electrical Installation Practices, Electrical Principles 1, Electricity Supply Act and Regulations 1, Supervisory Skills, Mathematics For Electrical, Communicative English 1, Penghayatan Islam / Moral, Co-Curriculum 1

Semester 2: Electrical Industrial Installation 1, Electrical Industrial Practice 1, Electrical Principles 2, Electrical Motor Control, Communicative English 1Penghayatan Islam, Moral Dan Nilai Murni, Co-Curriculum 2

 

Semester 3: Industrial Training

Semester 4: Electrical Industrial Installation Theory 2, Electrical Industrial Practices 2, Electrical Drawing, Electricity Supply Act And Regulations 2, Electrical Project Implementation Supervision, Communicative English 1, Penghayatan Islam / Moral

Semester 5: Power Distribution Systems Theory, Power Distribution Systems Practice. Electrical Building Automation System Installation, Final Year Project 1, Industrial Automation, Digital Entrepreneurship, Communicative English 2, Penghayatan Islam / Moral

Semester 6: Air Conditioning And Mechanical System, Renewable Energy, Electrical Maintenance, Final Year Project 2, Communicative English 2, Penghayatan Islam / Moral

 

PROSPEK KERJAYA

Penolong Pengurus, Penyelia Juruteknik, Pendawai, Penyelia, Usahawan / Kontraktor Elektrik dan Penolong Pegawai Latihan Vokasional.

 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran di IKM di dalam bidang  Kompetensi Penjaga Jentera Elektrik yang ditauliah oleh Suruhanjaya Tenaga dan Peringkat Ijazah di Rangkaian Universiti-Universiti Teknikal Malaysia (MTUN)

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search