F54 - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ROBOTIK DAN AUTOMASI)
/*Free */
ELEKTRONIK

F54 - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (ROBOTIK DAN AUTOMASI)

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA1062

KKTM TERLIBAT

MJII Beranang

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

              DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0)  

LULUSAN STAM

Lulus STAM pangkat maqbul 

SYARAT KEMASUKAN LAIN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

             ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dan sekurang-kurangnya 6 Bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia(SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3.

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL (A))

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektronik: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Kejuruteraan Robotik dan Automasi memfokuskan penggunaan sistem kawalan dan teknologi maklumat untuk keperluan tenaga kerja manusia dalam pengeluaran barangan dan perkhidmatan. Dalam skop perindustrian, automasi merupakan satu langkah yang melebihi skop penjenteraan. Penggunaan mesin dengan kendalian manusia dalam penjenteraan dapat membantu mereka mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja, manakala automasi pula banyak mengurangkan keperluan untuk deria dan fikiran manusia. Automasi memainkan peranan yang semakin penting dalam dunia ekonomi dan pekerjaan harian. 

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Basic English for Technical Purpose, Co-curriculum, Japanese Language I, Engineering Drawing, Physics I, Engineering Mathematics I, Electrical Circuits, Digital Electronics Fundamentals, Workshop Electronics, Kohza Meeting Sem 1, Islamic Studies/ Moral Studies I, English for Communication and Presentation Skills, Co-curriculum II, Analog Electronics, Physics II, Engineering Mathematics II, Electrical Technology, Workshop Electrical, Introduction to Computers and IT, Japanese Language II, Kohza Meeting Sem 2  

Tahun 2: Pengajian Malaysia, Workshop Mechanical, English for Personal Development & Technical Purpose, Feedback Control System, C programming, Electronics Devices, Measurement and Instrumentation, Japanese Language III, Kohza Meeting Sem 3, Entrepreneurship I, Japanese Language IV, Microcontroller and Embedded System, Industrial Electronic, Communication Principles, Programmable Logic Controllers, Kohza Meeting Sem 4, Project I (Robotics and Automation)    

Tahun 3: Entrepreneurship II, Islamic Studies II/ Moral Studies I, Pneumatic and Hydraulics, Industrial Automation, Computer Integrated Manufacturing, Robotics, Project II (Robotics and Automation), Kohza Meeting Sem 5, Industrial Training 

PROSPEK KERJAYA

Penolong Jurutera Kawalan Proses, Pakar Automasi, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) (Elektronik) (UniKL BMI)
  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) (Automasi Industri dan Robotik) (UniKL MFI)
  • Electronic Engineering BEng (Hons) (University of Surrey, UK)
  • Electronic and Electrical Engineering BEng (Brunel University London)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search