F57 - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (PENGUKURAN ELEKTRONIK DAN KAWALAN)
/*Free */
ELEKTRONIK

F57 - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (PENGUKURAN ELEKTRONIK DAN KAWALAN)

TEMPOH PENGAJIAN :

36 Bulan (Sepenuh Masa)

 

AKREDITASI :

MQA/FA1063

 

KKTM TERLIBAT :

MJII Beranang

 

SYARAT KELAYAKAN :

A. SYARAT KEMASUKAN SPM

    LULUS SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

   DAN

   LULUS Bahasa Inggeris

   DAN 

   Tidak Rabun Warna 

 

B. LULUSAN STPM

    LULUS STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam mana- mana satu (1) mata pelajaran 

    DAN 

   Tidak Rabun Warna

 

C. LULUSAN STAM

    LULUS STAM pangkat maqbul

    DAN

    Tidak Rabun Warna

 

D. SYARAT KEMASUKAN LAIN

    LULUSAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM /SWASTA (ILKA/ILKS)

    LULUS Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50.

    ATAU

    LULUS Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dengan

    sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

    DAN

    Tidak Rabun Warna

   

    LULUSAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

    LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan Pentaksiran Bilik Darjah

    (PBD) sekurang – kurangnya tahap penguasaan 3 bagi kursus Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik.

    DAN

    Tidak Rabun Warna

 

    PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU [APEL (A)]

    DAN

    Tidak Rabun Warna

 

SINOPSIS PROGRAM :

Program ini akan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dalam pelbagai proses industri dan sistem pengukuran termasuk pengesan dan actuator yang banyak digunakan dalam pembuatan automasi termasuk industri utiliti dan lain-lain. Pelajar akan memperolehi pengetahuan teknikal dan kemahiran dalam sistem kawalan, pengesanan(sensor), pemilihan peralatan, pemasangan, pertauliahan dan pengujian, penyelenggaraan, kaliberasi, pengaturcaraan dan pengendalian PLC, SCADA. Program ini menawarkan modul pengkhususan seperti Process Control, Industrial Automation, Data Acquisition and Control serta Industrial Process Instrumentation.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1 Perspektif Islam, Teori Etika Dan Amalan Moral, English For Communication 1, Co-Curriculum 1, Mathematics For Engineers 1,

                  Physics I, Digital Electronics Fundamentals, Electrical Circuits, Engineering Drawing, Workshop Electronics, Introduction to

                  Computer and IT, Workshop Electrical, English For Communication 2, Co-Curriculum II, Mathematics For

                  Engineers 2, Physics II, C Programming, Workshop Mechanical, Analogue Electronics, Electrical Technology, Measurement

                  and Instrumentation

Tahun 2 Electronics Devices, Feedback Control System, Microcontroller and Embedded System, Programmable Logic

                  Controllers, Virtual Instrument System, Start-Up Enterprise, Pengajian Malaysia, Project I (Electronics Measurement &

                  Control), Mathematics For Engineers 3, Islam Kontemporari, Masalah Dan Isu Moral, Digital Enterprise, Data Acquisition

                  and Control, Industrial Automation, Industrial Process and Instrumentation, Process Control, 

                  Project II (Electronics Measurement & Control)  

Tahun 3 : Industrial Training 

 

PROSPEK KERJAYA :

Juruteknik Pengukuran Elektronik dan Kawalan, Penolong Jurutera, Usahawan

 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN :

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) (Elektronik) (UniKL BMI)
  • Electronic Engineering BEng (Hons) (University of Surrey, UK)
  • Electronic and Electrical Engineering BEng (Brunel University London)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search