B52 - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN (DIAGNOSTIK)
/*Free */
BIOPERUBATAN

B52 - DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK BIOPERUBATAN (DIAGNOSTIK)

TEMPOH PENGAJIAN :

30 Bulan (Sepenuh Masa)

 

AKREDITASI :

MQA/FA2955

 

KKTM TERLIBAT :

Ledang

 

SYARAT KELAYAKAN :

A. SYARAT KEMASUKAN SPM

    LULUS SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:

  1. Matematik 
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
  3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain 

    DAN

    LULUS Bahasa Inggeris

    DAN 

    Tidak Rabun Warna

 

B. LULUSAN STPM

    LULUS STPM dengan mendapat sekurangkurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam mana- mana satu (1) mata pelajaran

    DAN

    Tidak Rabun Warna

 

C. LULUSAN STAM

    LULUS STAM pangkat maqbul

    DAN

    Tidak Rabun Warna

 

D. SYARAT KEMASUKAN LAIN

    LULUSAN INSTITUT KEMAHIRAN MARA (IKM) / INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM /SWASTA (ILKA/ILKS)

    LULUS Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan, dengan CGPA ≥ 2.50

    ATAU 

    LULUS Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Profesion / Teknologi, dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50

    dengan sekurang - kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan

    DAN

    Tidak Rabun Warna

    LULUSAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

    LULUS Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan Pentaksiran Bilik Darjah

    (PBD) sekurang – kurangnya tahap penguasaan 3 bagi kursus Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik

    DAN

    Tidak Rabun Warna

    PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU [APEL (A)]

    DAN

    Tidak Rabun Warna

 

SINOPSIS PROGRAM :

Diagnostik Bioperubatan ialah satu pengkhususan yang melibatkan pengetahuan dan kepakaran dalam mengendali dan menyelenggara alatan, instrumen, mesin dan perkakasan yang bertujuan untuk mengenalpasti dan mendiagnosis penyakit. Maklumat yang dikumpul melibatkan simptom dan gejala penyakit sebelum rawatan yang sesuai diberikan oleh doktor. Ia juga digunakan untuk menilai tahap risiko dan pengurusan penyakit

 

KANDUNGAN SILIBUS :

Tahun 1Fundamental Of Electric Circuit, Engineering Physics, Digital Electronics, Electronics Workshop Practice, English For

                  Communication 1, Perspektif Islam, Teori Etika Dan Amalan Moral, Mathematics for Engineers 1, Co-Curriculum 1,

                  Basic Electronics, Basic C Programming, The Human Systems, Electric Circuits Analysis, Electronics Devices & Circuit, 

                  Principle Of Physiological Signals, Islam Kontemporari, Masalah dan Isu Moral, Start-Up Enterprise, 

                  Mathematics for Engineers 2, English For Communication 2, Co-Curriculum 2 

Tahun 2Project Methodology, Biomedical Instrumentation, Introduction To Diagnostic & Therapeutic Devices, Combinational

                  and Sequential Logic, Microcontroller, Mathematics For Engineers 3, Digital Enterprise, Biomedical Engineering Management, 

                  Safety And Health Of Diagnostic Devices, Pengajian Malaysia, Diagnostic Ultrasound Devices, Diagnostic

                  Recording Devices, Diagnostic Physiological Measurement Devices, Diagnostic Monitoring Devices, Final Year Project

Tahun 3: Industrial Training

 

PROSPEK KERJAYA :

Ahli Teknologi Kejuruteraan Bioperubatan/ Eksekutif, Ahli Teknologi Servis Bioperubatan/ Eksekutif, Jurutera Servis Bioperubatan/ Ahli Teknologi Keselamatan/ Ahli Teknologi Kalibrasi/ Eksekutif Kekompetenan Tahap 2, Usahawan

 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN :

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik Perubatan (UniKL BMI)
  • Biomedical Engineering BEng (University of Strathclyde Glasgow)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search