K01 - DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF KOMERSIAL
/*Free */
AUTOMOTIF

K01 - DIPLOMA TEKNOLOGI AUTOMOTIF KOMERSIAL

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

IKM TERLIBAT

Jasin, Tsya Pekan

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM dengan dua  (2) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:  

  1. Mana-mana satu (1) mata pelajaran Matematik / Kumpulan Sains /Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV),
  2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain. 

LULUSAN IKM/ ILKA/ ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Teknologi, dalam bidang berkaitan dengan CGPA≥ 2.00 

LULUSAN SKM 

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) sekurang-kurangnya Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setara.

SINOPSIS PROGRAM

Program ini direkabentuk bagi melahirkan sumber manusia berpengetahuan dan cekap dalam teknologi automotif komersial yang berkebolehan dalam kemahiran teknikal bagi menyokong jurutera dan profesional lain yang terlibat dalam pembangunan, pembuatan dan ujian operasi, pemeriksaan dan penyelenggaraan sistem automotif komersial. Pelajar didedahkan dengan pengetahuan yang berkaitan, kemahiran praktikal dan teknikal dalam mendiagnosis, membaiki dan menganalisis sistem teknologi automotif komersial. Kualiti kepimpinan yang cekap dan profesionalisme turut ditekankan. Pelajar digalakkan mempunyai sikap untuk mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat seiring perubahan teknologi automotif komersial terkini. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1: Commercial Vehicle Technology 1, Automotive Electrical and Electronic 1, Engine Fundamental, Workshop Practice, Core Ability 1, Mathematics A, Penghayatan Islam, Moral dan Nillai murni, Co-curriculum 1, Commercial Vehicle Technology 2, Automotive Electrical and Electronic 2, Diesel Engine 1, Automotive Air-Conditioning, Engineering Drawing, Engineering Science, Core Ability 2, Pengajian Malaysia, Co-curriculum 2

Tahun 2: Commercial Vehicle Technology 3, Diesel Engine 2, Petrol Engine, Hydraulic and Pneumatic System, Engineering Materials, Core Ability 3, Communicative English 2, Computer Aided Design, Rules and Regulations Compliance Monitoring, Human Capital Requirements Coordination, Facilities and  Inventory Utilization Coordination 1, Core Ability 4, Digital Entrepreneurship

Tahun 3: Final Year Project,  Hybrid and Electric Vehicle, Business Strategy Implementation, Facilities and  Inventory Utilization Coordination 2, Quality Customer Service Implementation, Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Penolong Jurutera, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan Teknikal

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian (UTHM)
  • Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian (UTeM)
  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal (Automotif) (UniKL MSI)
  • Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Penyelenggaraan Automotif (UniKL MFI)
  • Automotive Engineering BEng (Hons) (University of Surrey, UK)

 

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search