E69-DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (KUASA)
/*Free */
ELEKTRIK

E69-DIPLOMA KOMPETENSI ELEKTRIK (KUASA)

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan

IKM TERLIBAT

Sik, Johor Bahru, Lumut

SYARAT KELAYAKAN

Lulus SPM dengan dua (2) Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

1. Mana-mana satu (1) mata pelajaran Matematik/ Kumpulan Sains/ Kumpulan Vokasional & Teknologi/ Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV)/ Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV).

2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain.

LULUSAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dan dengan kelayakan minima tamat tingkatan lima (5) sekolah bantuan kerajaan.

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektrik: TIDAK RABUN WARNA

Short Description

Course Info

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search