Thursday, 11 January 2018 08:37

PENGKOMERSIALAN PRODUK INOVASI - PRODUK INTELLIGENT SINK(I-SiNK) DAN FURNITURE IN LIFE

Produk I-SiNK, KKTM Kuantan yang telah memenangi pingat emas di International, Invention & Exhibition (ITEX) 2015. Telah dianugerahkan sebagai produk berimpak tinggi, High Impact Programme 2 (HIP 2) for Technology Commercialisation Platform (TCP) di bawah program HIGH IMPACT PROGRAMMERS SME Corporation Malaysia (SME Corp) bersama Agensi Inovasi Malaysia (AIM) dan PlaTCOM Sdn.Bhd.

Perjanjian bersama syarikat Ottimo Industry Sdn.bhd. telah dimeterai bagi mengkomersialkan produk tersebut.

 

PRODUK FURNITURE IN LIFE 

Inventor produk Furniture in Life, IKM Alor Setar telah menerima dana pembangunan program High Impact Programme 6 (HIP 6) SME Corporation di Yayasan Inovasi Malaysia berjumlah RM150,000.   

HUBUNGI KAMI

Bahagian Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 21, Ibu Pejabat MARA 21, Jalan MARA 50609 Kuala Lumpur

SSL Cert

 

 

 

 

 

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search