C46 - DIPLOMA IN CONSTRUCTION TECHNOLOGY (BUILDING SERVICES AND MAINTENANCE)
Free
CIVIL

C46 - DIPLOMA IN CONSTRUCTION TECHNOLOGY (BUILDING SERVICES AND MAINTENANCE)

Duration of Study

36 Months (Full Time)

Centre

Sri Gading

Entry Requirements

SPM

Pass in SPM or its equivalent with at least 3 credits in the following subjects:

1) Mathematics

2) ONE (1) relevant science/technical/vocational subject and Vocational Subject Group (MPV)/Vocational Stream Subject Group (MPAV)

3) Any other ONE (1) subject and

4) A pass in English

STPM

Pass in STPM with at least grade C (CGPA of 2.00) in ONE (1) subject and pass in Mathematics, English and ONE (1) relevant science/technical/vocational subject at the SPM level.

STAM

  1. Pass in STAM at least maqbul level and a pass in Mathematics, English and ONE (1) relevant science/technical/vocational subject at the SPM level.
  2. ONE (1) relevant science/technical/vocational subject and Vocational Subject Group (MPV)/Vocational Stream Subject Group (MPAV)

INSTITUT KEMAHIRAN MARA/INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN AWAM SUCH AS IKBN AND KOLEJ KOMUNITI/POLITEKNIK

  1. Pass in Certificate in Engineering/Engineering Technology/Profession/Technology in related field with CGPA ≥2.50
  2. Pass in Certificate in Engineering/Engineering Technology/Profession/Technology in related field with <2.0 CGPA < 2.50 and 6 months working experience in related field.

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

Pass with at least SKM Level 3 or its equivalent and pass in SPM.

Programme Synopsis

Program ini menawarkan latihan berasaskan teori dan amali dalam bidang pembinaan untuk melahirkan tenaga kerja separa profesional mengikut keperluan industri pembinaan semasa. Pelajar-pelajar didedahkan dengan pemahaman dan kebolehan menggunakan terminologi forensik di dalam bidang Teknologi Pembinaan. Pelajar-pelajar didedahkan dengan sistem perkhidmatan dan kerja-kerja penyelenggaraan bangunan. Pelajar-pelajar juga diberi penekanan terhadap keselamatan dan kesihatan, konsep dan prinsip teknologi pelaksaan, penyelenggaraan dan baikpulih serta skil amali dalam sistem perkhidmatan bangunan. Seterusnya pelajar akan dilatih menerusi projek lengkap yang mengaplikasikan teori dan teknik tersebut sehingga boleh membuat pelan tindakan dan melaksanakan penyelenggaraan dan baikpulih.

Syllabus Content

Year 1: Construction Drawing, Construction Technology, Introduction to Mechanical and Electrical Technology, Construction Safety and Health, Technical Science, Engineering Mathematics 1, English for Communication 1, Teori Etika dan Amalan Moral, Perspektif Islam, Co-curriculum 1, Industrialized Construction Technology, Introduction to Building Information Modeling, Construction Materials, Engineering Science, Engineering Mathematics 2, English for Communication 2, Masalah dan Isu Moral, Islam Kontemporari, Co-curriculum 2

Year 2: Building Services, Air-Conditioning System And Services, Structural Concrete Design Technology, Construction Survey, Engineering Mathematics 3, Pengajian Malaysia, Building Electrical System, Plumbing System, Project Proposal, Green Energy and Efficient Buildings, Environmental Technology, Start-up Enterprise

Year 3: Building Automation System, Building Transportation System, Final Year Project, Building Quantities and Estimating, Project Management, Digital Enterprise, Industrial Training

Career Prospects

Penyelaras projek, penyelia, kontraktor, pemeriksa projek, jurutera jualan, pembekal bahan binaan dan peralatan, usahawan

Opportunities to Further Education

Melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah sarjana muda di institusi pendidikan awam dan swasta dalam serta luar negara seperti:

  • Sarjana Muda Kejuruteraan Awam(Perkhidmatan Bangunan) (Kepujian) (UTHM)
  • Sarjana Muda Kejuruteraan Awam(Kepujian) (UTM)

Short Description

Course Info

CONTACT US

Vocational & Technical Division

Level 21, MARA Headquarters 21,

Jalan MARA, 50609 Kuala Lumpur.

SSL CERT

COPYRIGHT © 2018 VOCATIONAL & TECHNICAL DIVISION

Search