POSTER

GARIS PANDUAN PENGHASILAN BUNTING DAN POSTER TERMASUK PORTAL, FACEBOOK DAN INSTAGRAM  


 1. Kandungan bunting dan poster termasuk di portal, facebook dan Instagram kebiasaannya mengandungi perkara-perkara  berikut mengikut kesesuaian.
  • Tajuk Program/Majlis
  • Tarikh
  • Masa
  • Tempat
  • Logo

 1. Pemilihan gambar, reka letak dan reka bentuk;

  • Mengikut bersesuaian dengan program dan aktiviti yang akan dilaksanakan.
  • Pemilihan gambar  yang boleh meningkatkan imej MARA
  • Gambar yang jelas (sharp)
  • Boleh dibuat mengikut kreativiti institusi itu sendiri.
  • Pihak pusat hendaklah menghantar draf cadangan rekabentuk kepada unit media BKT untuk disemak sebelum dipamerkan di portal, media sosial atau mana-mana media interaktif selewat-lewatnya sebulan sebelum majlis dilaksanakan.
 1. Ukuran bunting dan poster
  • Ukuran bunting 
 •  Ukuran  poster portal tvetmara
3.2
 • Ukuran  poster portal MARA : 1992 pixel x 910 pixel
 
 • Ukuran poster Instagram : 1080 pixel x 1080 pixel
4 Susunan Logo

       4.1 Susunan logo yang mengandungi logo-logo KKTM, MJII dan IKM

 • Susunan logo yang mengandungi salah satu logo institusi
  
HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search