WARNA

Warna adalah menandakan imej korporat KKTM, MJII dan IKM yang menggambarkan nilai dan identiti institusi kami.

KOD WARNA LOGO KKTM :

KOD WARNA LOGO MJII :

KOD WARNA LOGO IKM :

HAKCIPTA TERPELIHARA © 2018 BAHAGIAN KEMAHIRAN & TEKNIKAL MARA

Search